Accounting Coming soon

Sectors

Accounting Coming soon

Dziedziczenie przez małoletniego

Spadek obejmuje wyłącznie długi, spadkobiercą jest małoletnie dziecko i nie wiesz co zrobić, aby odrzucić spadek w jego imieniu? Nasi prawnicy posiadający duże doświadczenie w sprawach prawa spadkowego z radością pomogą i przeprowadzą Państwa przez postępowanie sądowe.  

Jeśli spadkobiercą jest małoletnie dziecko i uzasadnione jest odrzucenie spadku w jego imieniu, należy zająć się po kolei kilkoma kwestiami. Co do zasady małoletnie dzieci nie mogą samodzielnie dokonywać czynności prawnych, więc nie mogą w swoim imieniu odrzucić spadku, muszą być reprezentowane przez rodzica lub opiekuna. Jednak, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego, należy najpierw uzyskać zgodę sądu na czynność prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.  

Porada prawna — dziedziczenie przez małoletniego

Odpowiemy na zadane pytania i wskażemy, jakie czynności należy podjąć, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego — na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, a także podczas rozmowy telefonicznej lub rozmowa online.  

Opinie prawne — dziedziczenie przez małoletniego

Przeanalizujemy sprawę i zaproponujemy optymalne rozwiązania dotyczące dziedziczenia przez małoletniego, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania zmierzającego do odrzucenia spadku w imieniu dziecka, czynności konieczne do podjęcia oraz listę dokumentów do zgromadzenia.  

Reprezentacja przed sądem — dziedziczenie przez małoletniego 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku przez małoletnie dziecko, począwszy od wspólnego ustalania strategii postępowania, przygotowania i złożenia stosownego pisma procesowego, poprzez udział w rozprawach, aż po prawomocne zakończenie postępowania sądowego. Pomożemy zarówno w uzyskaniu zgody sądu na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka, jak również w przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie odrzucenia spadku przez małoletniego.  

Okazjonalna pomoc prawna — dziedziczenie przez małoletniego

Dla stron występujących samodzielnie — bez pełnomocnika przed sądem przygotowujemy pozwy/wnioski, odpowiedzi na pozwy/wnioski, pisma procesowe, wnioski dowodowe oraz apelacje/zażalenia związane z dziedziczeniem przez nieletnich

Wybrane usługi:

  • Dziedziczenie przez małoletnie dziecko — porady prawne
  • Reprezentacja przed sądem w sprawie odrzucenia spadku przez małoletniego
  • Reprezentacja przed sądem w sprawie przyjęcia spadku przez małoletniego
  • Sporządzanie pism procesowych w sprawach dotyczących dziedziczenia przez dziecko
  • Postępowanie odwoławcze w sprawie odrzucenia spadku przez małoletniego
  • Reprezentacja przed sądem w sprawie uzyskania zgody na odrzucenie spadku przez dziecko
  • Stwierdzenie nabycia spadku przez dziecko

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak