Accounting Coming soon

Sectors

Accounting Coming soon

Dziedziczenie ustawowe

W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu zastosowanie znajdują zasady dziedziczenia ustawowego. Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące dziedziczenie ustawowe określają, kto jest spadkobiercą po zmarłym, w jakiej kolejności i w jakim udziale. Kancelaria od lat specjalizuje się w prawie spadkowym. Nasi prawnicy przedstawią zasady dziedziczenia ustawowego, wskażą spadkobierców ustawowych oraz zapewnią reprezentację przed sądem w postępowaniu spadkowym. Ważne aby pamiętać, że spadkobiercy mają określony ograniczony czas na odrzucenie spadku.  

Porady prawne — dziedziczenie ustawowe 

Odpowiemy na zadane pytania, wyjaśnimy zasady dziedziczenia ustawowego oraz wskażemy, jakie czynności należy podjąć w celu przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz stwierdzenia nabycia spadku — na spotkaniu zaaranżowanym w dogodnym dla klienta terminie, a także podczas rozmowy telefonicznej lub online.  

Opinie prawne — dziedziczenie ustawowe

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy spadkobierców ustawowych oraz ich udziały w spadku, zaproponujemy optymalne rozwiązania dopasowane do klienta, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania oraz czynności niezbędne do podjęcia w celu przyjęcia lub odrzucenia spadku i stwierdzenia nabycia spadku.  

Reprezentacja przed sądem — dziedziczenie ustawowe  

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach spadkowych przed sądem, począwszy od ustalenia strategii postępowania, ustalenia spadkobierców ustawowych i ich udziałów, sporządzenia i wniesienia odpowiednich pism procesowych, poprzez udział w rozprawach, aż po prawomocne zakończenie postępowania spadkowego (przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).  

Okazjonalna pomoc prawna — dziedziczenie ustawowe  

Dla stron występujących przed sądem samodzielnie bez pełnomocnika przygotowujemy pozwy/wnioski, odpowiedzi na pozwy/wnioski, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje i zażalenia. 

Wybrane usługi:

 • Porady prawne w sprawach spadkowych 
 • Doradztwo z zakresu dziedziczenia ustawowego 
 • Pomoc w ustaleniu spadkobierców ustawowych i ich udziałów w spadku
 • Sporządzanie pism w sprawach o przyjęcie i odrzucenie spadku 
 • Reprezentacja przed sądem w sprawach o przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Pomoc prawna w przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem 
 • Reprezentacja przed sądem w sprawie stwierdzenia nabycia spadku 
 • Doradztwo w przedmiocie kwestionowania ważności testamentu 
 • Pomoc prawna w sprawach o dział spadku
 • Pomoc prawna w sprawach o zachowek
 • Podatek od spadków 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak