Accounting Coming soon

Sectors

Accounting Coming soon

Nieważność testamentu

Kancelaria od ponad 25 lat funkcjonowania na rynku wyspecjalizowała się w szczególności w sprawach spadkowych, również z elementem transgranicznym. Z sukcesem prowadzimy sprawy spadkowe, w tym dotyczące kwestionowania ważności testamentu. Po przeanalizowaniu przedstawionych przez klienta faktów ocenimy, czy zostały spełnione przesłanki do unieważnienia testamentu. Nasi prawnicy świadczą kompleksową obsługę prawną w sprawach spadkowych, jeśli masz podstawy by sądzić, że testament jest nieważny, skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Porady prawne — nieważność testamentu 

Odpowiemy na zadane pytania i wskażemy, jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić do unieważnienia testamentu — na spotkaniu zaaranżowanym w dogodnym dla klienta terminie, a także podczas rozmowy telefonicznej lub internetowej.

Opinie prawne — nieważność testamentu  

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy, czy zachodzą przesłanki do unieważnienia testamentu, zaproponujemy optymalne rozwiązania dopasowane do klienta oraz wyjaśnimy w jaki sposób doprowadzić do unieważnienia testamentu.

Reprezentacja przed sądem — nieważność testamentu 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, począwszy od wspólnego ustalania strategii postępowania, wskazania czy zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności testamentu, przygotowania i złożenia stosownego pisma procesowego, poprzez udział w rozprawach, aż po prawomocne zakończenie postępowania w sprawie. 

Okazjonalna pomoc prawna — nieważność testamentu 

Przygotowujemy pozwy / wnioski, odpowiedzi na pozwy / wnioski, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje i zażalenia. 

Wybrane usługi:

  • Unieważnienie testamentu — porady prawne
  • Reprezentacja przed sądem w sprawach dotyczących nieważności testamentu 
  • Postępowania odwoławcze w sprawach dotyczących nieważności testamentu 
  • Sporządzanie testamentu 
  • Doradztwo prawne w sprawach spadkowych
  • Porady prawne z zakresu dziedziczenia ustawowego
  • Pomoc prawna w sprawach o zachowek 
  • Przyjęcie / odrzucenie spadku — porady prawne 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak