Accounting Coming soon

Sectors

Accounting Coming soon

Wydziedziczenie

Wydziedziczenia należy dokonać w testamencie poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia ze wskazaniem osoby wydziedziczonej i powodów wydziedziczenia. Wydziedziczenie oznacza, iż osoby uprawnione zostają pozbawione prawa do zachowku (małżonek, zstępni i wstępni). Wydziedziczenie może zostać skutecznie dokonane jedynie w przypadku zaistnienia jednej ze wskazanych w Kodeksie cywilnym ustawowych przesłanek wydziedziczenia

Jeśli jesteś osobą wydziedziczoną i nie zgadzasz się z wydziedziczeniem — uważasz, że wydziedziczenie jest niesłusznie i żadna z przesłanek wydziedziczenia nie została spełniona, możesz dochodzić swoich praw w postępowaniu o zapłatę zachowku.  

Porady prawne — wydziedziczenie

Odpowiemy na zadane pytania, wskażemy i wyjaśnimy przesłanki wydziedziczenia, opiszemy działania, które należy podjąć, aby dokonać wydziedziczenia spadkobiercy, a także pomożemy w sporządzeniu testamentu. Wytłumaczymy również w jaki sposób zakwestionować skuteczność wydziedziczenia oraz pomożemy w uzyskaniu zachowku — na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, a także podczas rozmowy telefonicznej lub online.  

Opinie prawne — wydziedziczenie

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez klienta faktów dokonamy oceny, czy zostały spełnione przesłanki do wydziedziczenia, wskażemy w jaki sposób dokonać wydziedziczenia — pomożemy w sporządzeniu testamentu, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania o zachowek, listę dokumentów do zgromadzenia oraz ustalimy kwotę należnego zachowku.

Wydziedziczenie przed notariuszem

Wyjaśnimy zalety i wady sporządzenia testamentu przed notariuszem i ocenimy, czy możliwe jest wydziedziczenie spadkobiercy. Nasi prawnicy chętnie pomogą w czynnościach przed notariuszem i zweryfikują dokumentację.  

Reprezentacja przed sądem — wydziedziczenie

Jeśli nie zgadzasz się z wydziedziczeniem, masz prawo dochodzić przed sądem zapłaty zachowku, bowiem w trakcie tego postępowania sądowego zaistnieje możliwość udowodnienia, iż przesłanki do wydziedziczenia nie wystąpiły. Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną począwszy od wspólnego wyliczenia kwoty należnego zachowku, przygotowania i złożenia stosownego pisma procesowego, poprzez udział w rozprawach, aż po prawomocne zakończenie postępowania w sprawie o zachowek. Pomożemy również uregulować kwestie podatkowe związane z podatkiem od spadków.

Okazjonalna pomoc prawna — wydziedziczenie 

Przygotowujemy pozwy/wnioski, odpowiedzi na pozwy/wnioski, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje i zażalenia.

Wybrane usługi:

  • Porady prawne dotyczące wydziedziczenia
  • Planowanie dziedziczenia 
  • Sporządzanie testamentów z wydziedziczeniem 
  • Pomoc prawna w czynnościach przed notariuszem w sprawie wydziedziczenia
  • Zmiana oświadczenia o wydziedziczeniu
  • Kwestionowanie skuteczności wydziedziczenia 
  • Reprezentacja przed sądem w sprawach o zachowek 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak