Accounting Coming soon

Sectors

Accounting Coming soon

Zachowek

Zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy dziedziczyliby po spadkodawcy z mocy ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, mają prawo żądać zapłaty zachowku od spadkobierców testamentowych. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym pomogą uzyskać wypłatę zachowku.  

Porady prawne — zachowek

Odpowiemy na zadane pytania i wskażemy, jakie działania należy podjąć w sprawie dotyczącej zachowku — na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, a także podczas rozmowy telefonicznej lub online.  

Opinie prawne — zachowek 

Przeanalizujemy sprawę i zaproponujemy optymalne rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania zmierzającego do uzyskania zachowku, działania niezbędne do podjęcia oraz listę dokumentów do zgromadzenia. Pomożemy również obliczyć wysokość należnego zachowku.  

Reprezentacja przed sądem — zachowek 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną począwszy od wspólnego ustalenia wysokości należnego zachowku, przygotowania i złożenia stosownych pism procesowych, poprzez udział w rozprawach, aż po prawomocne zakończenie postępowania w sprawie o zachowek. Pomożemy również uregulować kwestie podatkowe dotyczące podatku od spadków. 

Okazjonalna pomoc prawna — zachowek 

Przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozwy, pisma procesowe, wnioski dowodowe i apelacje.

Wybrane usługi:

  • Porady prawne dotyczące zachowku
  • Negocjacje i mediacje w sprawach o zachowek
  • Pisma procesowe w sprawach o zachowek 
  • Reprezentacja przed sądem w sprawach o zachowek
  • Postępowanie odwoławcze w sprawach o zachowek
  • Wykonanie testamentu
  • Nieważność testamentu
  • Kwestionowanie ważności testamentu 
  • Reguły dziedziczenia ustawowego 
  • Pomoc prawna dotycząca podatku od spadków 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak