Accounting Coming soon

Prawo rodzinne

Accounting Coming soon

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest prawo rodzinne. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego – udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy negocjacje i mediacje, sporządzamy pozwy, wnioski i pisma procesowe oraz reprezentujemy klientów przed sądami. Prowadzimy sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa.    

Kancelaria w związku z postępującą globalizacją otworzyła się na problematykę międzynarodowych stosunków rodzinnych i w tym zakresie, korzystając z wiedzy młodych prawników, realizuje sprawy dotyczące m.in. uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych, rozwodów z cudzoziemcem, międzynarodowych kontaktów z dzieckiem, uprowadzenia dziecka za granicę, europejskiej oraz międzynarodowej egzekucji obowiązków alimentacyjnych.    

Wiemy, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego dla naszych klientów wiążą się z dużą dozą emocji nie zawsze tych dobrych, dlatego naszym celem jest wspieranie klienta poprzez zapewnienie stałego kontaktu oraz wysłuchanie i udzielanie odpowiedzi na każde zadane nam pytanie. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem dążymy do dogłębnego poznania sprawy i wszystkich jej aspektów, a przede wszystkim do bezzwłocznego rozwiązania sporu z korzyścią dla klienta.