Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Alimenty

Jednymi z najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa rodzinnego są sprawy o alimenty. Kancelaria przez lata praktyki wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw o:  

 • zasądzenie alimentów od byłego małżonka,  
 • zasądzenie alimentów na rzecz dzieci – od drugiego z rodziców oraz od dalszych krewnych dziecka,  
 • podwyższenie alimentów,  
 • obniżenie alimentów,  
 • uchylenie alimentów,  
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,  
 • egzekucję alimentów.    

W zakresie spraw o alimenty Kancelaria świadczy następujące usługi na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego:    

Porady prawne — alimenty    

Odpowiemy na zadane pytania, pomożemy ustalić czy istnieje obowiązek alimentacyjny, wysokość należnych alimentów oraz wskażemy jakie działania należy podjąć – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Opinie prawne — alimenty  

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, pomożemy ustalić wysokość należnych alimentów, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania sądowego w sprawie o alimenty, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Mediacje — alimenty  

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych oraz w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o alimenty.   

Reprezentacja przed sądem — alimenty  

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania w sprawie o alimenty, przygotowania i złożenia pozwu, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania o alimenty, aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.    

Dorywcza pomoc prawna — alimenty  

Sporządzamy pozwy/wnioski, odpowiedzi na pozew/wniosek, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.  

Wybrane usługi:

 • Przesłanki zasądzenia alimentów
 • Alimenty dla dzieci 
 • Alimenty dla małżonków w czasie trwania małżeństwa 
 • Zaspokojenie potrzeb rodziny
 • Alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie 
 • Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
 • Egzekwowanie alimentów 
 • Alimenty międzynarodowe 
 • Negocjacje w sprawie o alimenty 
 • Ugoda w przedmiocie alimentów
 • Roszczenia i wnioski sądowe o alimenty
 • Reprezentacja przed sądem w sprawie o alimenty
 • Postępowanie odwoławcze w sprawie o alimenty

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak