Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice i dzieci mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Sytuacja komplikuje się, gdy rodzice żyją osobno, a dziecko mieszka u jednego z nich. Jeżeli rodzice nie będą w stanie porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.    

W sprawach dotyczących kontaktów dzieckiem usługi świadczone przez Kancelarię obejmują:  

 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi,  
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem,  
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,  
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie postępowania,  
 • zmiana kontaktów z dzieckiem,  
 • uregulowanie kontaktów rodzica obcokrajowca z dzieckiem mieszkającym w Polsce,  
 • egzekucja kontaktów z dzieckiem.    

Udzielamy porad prawnych — kontakty z dzieckiem 

Odpowiemy na zadane pytania oraz wskażemy jakie działania należy podjąć w sprawie o kontakty z dzieckiem  – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Sporządzamy pisemne opinie prawne — kontakty z dzieckiem 

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Reprezentujemy w rozmowach ugodowych oraz w postępowaniu mediacyjnym — kontakty z dzieckiem 

Reprezentujemy przed sądem — kontakty z dzieckiem  

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania, przygotowania i złożenia wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, aż do prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego kontaktów z dzieckiem.    

Świadczymy dorywczą pomoc prawną — kontakty z dzieckiem 

Sporządzamy pozwy/wnioski, odpowiedzi na pozew/wniosek, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.  

Wybrane usługi:

 • Regulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi
 • Reprezentacja przed sądem w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • Sporządzanie porozumień wychowawczych 
 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem
 • Zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie postępowania
 • Zmiana kontaktów z dzieckiem
 • Regulowanie kontaktów rodzica-obcokrajowca z dzieckiem mieszkającym w Polsce
 • Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak