Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Podział majątku wspólnego

Kancelaria świadczy usługi w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Nasi adwokaci pomogą ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków oraz które składniki należą do ich majątków osobistych. W ramach kompleksowej obsługi adwokaci przeprowadzą klienta przez postępowanie działowe w ramach, którego sumiennie zadbają o dokonanie korzystnego dla klienta podziału nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego, rzetelnej wyceny składników majątku wspólnego, zasądzenie odpowiednich spłat i dopłat oraz prawidłowe rozliczenie nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, bądź odwrotnie. Kancelaria prowadzi również sprawy o podział majątku wspólnego z elementem transgranicznym, zadbamy o nieruchomości położone poza granicami Polski.    

W zakresie spraw o podział majątku wspólnego Kancelaria świadczy następujące usługi na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego:

Porady prawne — podział majątku wspólnego 

Odpowiemy na zadane pytania, wyjaśnimy różnicę między majątkiem wspólnym małżonków, a majątkiem osobistym każdego z nich, pomożemy ustalić skład majątku wspólnego i osobistego klienta, wskażemy jakie działania należy podjąć aby dokonać podziału majątku wspólnego małżonków – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Opinie prawne — podział majątku wspólnego

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, pomożemy dokonać wyceny składników majątku wspólnego małżonków, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania o podział majątku wspólnego małżonków, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Mediacje — podział majątku wspólnego

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych z drugim małżonkiem oraz w postępowaniu mediacyjnym.    

Reprezentacja przed sądem — podział majątku wspólnego  

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania, ustalenia składu majątku wspólnego małżonków oraz jego wyceny, przygotowania i złożenia wniosku o podział majątku wspólnego, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, aż do prawomocnego zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego.    

Dorywcza pomoc prawna — podział majątku wspólnego 

Sporządzamy wnioski o podział majątku wspólnego małżonków, odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego małżonków, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.  

Wybrane usługi:

  • Planowanie i strategia podziału majątku przed rozwodem 
  • Planowanie rozwodu i podziału nieruchomości 
  • Doradztwo w zakresie kredytu hipotecznego i podziału nieruchomości wspólnej
  • Rozwód a udziały w firmie 
  • Negocjacje dotyczące podziału majątku wspólnego
  • Sporządzanie ugód w zakresie podziału majątku wspólnego 
  • Renegocjacje kredytów hipotecznych
  • Reprezentacja przed sądem w sprawach o podziału majątku wspólnego małżonków 
  • Postępowanie odwoławcze w sprawach o podział majątku wspólnego 
  • Konsekwencje podatkowe podziału majątku wspólnego

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak