Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Rozdzielność majątkowa (intercyza)

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje powstanie pomiędzy małżonkami ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Małżonkowie mogą jednak zdecydować o modyfikacji ustroju majątkowego. Nasi adwokaci doradzą i pomogą wybrać oraz ustanowić odpowiedni dla małżonków ustrój majątkowy małżeńskiwspólność majątkową, rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, ograniczoną lub rozszerzoną wspólność majątkową.    

Usługi Kancelarii obejmują:

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,  
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,  
 • ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej,  
 • rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej,  
 • uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym,  
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.    

Udzielamy porad prawnych

Odpowiemy na zadane pytania, przedstawimy i wyjaśnimy różnice pomiędzy poszczególnymi ustrojami majątkowymi oraz wskażemy jakie działania należy podjąć aby zmodyfikować ustrój majątkowy małżeński – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Sporządzamy opinie prawne  

Odpowiemy na zadane pytania, przedstawimy i wyjaśnimy różnice pomiędzy poszczególnymi ustrojami majątkowymi, przeanalizujemy sytuację rodzinną i majątkową małżonków oraz pomożemy wybrać dopasowany do klienta ustrój majątkowy, przedstawimy i opiszemy działania niezbędne do podjęcia.    

Reprezentujemy w negocjacjach i przy zawieraniu umów majątkowych małżeńskich  

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od przedstawienia i wyjaśnienia różnic pomiędzy poszczególnymi ustrojami majątkowymi, poprzez doradzenie odpowiedniego dla małżonków ustroju majątkowego, negocjowanie warunków i przygotowanie umowy majątkowej aż po udział w czynnościach notarialnych.    

Reprezentujemy przed sądem w sprawach majątkowych małżeńskich 

Nasi adwokaci pomogą ustalić strategię postępowania, przygotują i złożą w sądzie odpowiedni wniosek i inne pisma procesowe, wezmą udział w rozprawach.  

Wybrane usługi:

 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza) 
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków 
 • Ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Sporządzanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyza) 
 • Udział w czynnościach notarialnych — modyfikacja ustroju majątkowego małżeńskiego
 • Uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym 
 • Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak