Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Rozwód

Kancelaria przez okres 20 lat funkcjonowania na rynku wyspecjalizowała się w szczególności w sprawach o rozwód. Z powodzeniem prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno pomiędzy obywatelami Polski, jak również małżeństw z elementem transgranicznym, gdy jeden lub oboje małżonkowie są obcokrajowcami. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez klienta ocenimy czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu oraz istnienie winy w rozpadzie małżeństwa.    

Nasi adwokaci świadczą kompleksową obsługę w sprawach o rozwód, zadbają o korzystne uregulowanie wszystkich kwestii związanych z rozwodem. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, w tym:    

Porady prawne - rozwód  

Odpowiemy na każde zadane pytanie, wyjaśnimy wątpliwości i wskażemy jakie działania należy podjąć aby doprowadzić do rozwodu – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Opinie prawne - rozwód  

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania rozwodowego, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Mediacje

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych poprzedzających rozwód oraz w postępowaniu mediacyjnym z drugim małżonkiem lub jego pełnomocnikiem. 

Reprezentacja przed sądem — rozwód 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania i przygotowania i złożenia pozwu o rozwód, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, aż do prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego.    

Dorywcza pomoc prawna — rozwód

Sporządzamy pozwy o rozwód, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.    

Zadbamy również o wszelkie kwestie poboczne rozstrzygane w ramach postępowania rozwodowego – alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego.   

Wybrane usługi:

  • Rozwód cudzoziemców w Polsce
  • Doradztwo i strategia rozwodowa
  • Przygotowanie i planowanie postępowania rozwodowego
  • Negocjacje w sprawie o rozwód 
  • Mediacja w sprawie o rozwód 
  • Pozwy rozwodowe 
  • Sądowe postępowanie rozwodowe
  • Apelacja w sprawie o rozwód 
  • Kontakty z dzieckiem
  • Alimenty w przypadku rozwodu

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak