Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Rozwody międzynarodowe

Jeśli jesteś obcokrajowcem mieszkającym w Polsce, jeśli Twój małżonek ma obywatelstwo polskie lub zawarłeś związek małżeński w Polsce i myślisz o rozwodzie - pierwszym krokiem będzie ustalenie sąd, którego kraju będzie właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej. Z przyjemnością doradzimy i pomożemy przejść przez sądowe postępowanie rozwodowe.  

Przez 20 lat na rynku Kancelaria wyspecjalizowała się w szczególności w sprawach rozwodowych. Z powodzeniem prowadzimy sprawy rozwodowe między obywatelami polskimi, jak również małżeństwa z elementem transgranicznym, gdy jedno lub oboje małżonkowie są obcokrajowcami. Po przeanalizowaniu przedstawionych przez klienta faktów ocenimy, czy istnieją przesłanki do rozwodu i czy po którejś ze stron występuje wina rozpadu małżeństwa.  

Nasi adwokaci zadbają również o korzystne uregulowanie wszystkich spraw pobocznych rozstrzyganych w ramach postępowania rozwodowego - alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania przedsądowego oraz sądowego.

Porady prawne — rozwód w Polsce  

Odpowiemy na każde pytanie, wyjaśnimy wątpliwości i wskażemy, jakie działania należy podjąć, aby uzyskać orzeczenie o rozwodzie - na spotkaniu zaaranżowanym w dogodnym dla klienta terminie, a także w trakcie rozmowy telefonicznej lub on-line.  

Opinie prawne — rozwód w Polsce  

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne rozwiązania dopasowane do klienta, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy sądowego postępowania rozwodowego, czynności do podjęcia oraz listę dowodów do zebrania.  

Negocjacje i mediacje — rozwód w Polsce

Reprezentacja przed sądem — rozwód w Polsce 

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, począwszy od wspólnego ustalania strategii postępowania, przygotowania i złożenia pozwu o rozwód, poprzez udział w rozprawach, przygotowanie pism procesowych w toku postępowania, aż po prawomocne zakończenie postępowania rozwodowego.  

Doraźna pomoc prawna — rozwód w Polsce

Przygotowujemy pozwy o rozwód, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski dowodowe i apelacje.

Wybrane usługi:

 • Rozwód cudzoziemców w Polsce
 • Rozwód cudzoziemców - doradztwo i strategia
 • Rozwód cudzoziemców w Polsce — przygotowanie i planowanie 
 • Negocjacje rozwodowe
 • Mediacje w sprawie o rozwód 
 • Pozwy rozwodowe
 • Reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwód 
 • Postępowanie odwoławcze w sprawie o rozwód 
 • Rozwód cudzoziemców a dzieci 
 • Rozwód a alimenty 
 • Doradztwo w sprawach rozwodowych i podziału nieruchomości
 • Rozwód a udział w spółce 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak