Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Separacja

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach o rozwód i separację. Z powodzeniem prowadzimy sprawy o separację zarówno pomiędzy obywatelami Polski, jak również małżeństw z elementem transgranicznym, gdy jeden lub oboje małżonkowie są obcokrajowcami. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez klienta ocenimy czy zachodzą przesłanki do orzeczenia separacji oraz istnienie winy.    

Nasi adwokaci świadczą kompleksową obsługę w sprawach o separację, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, w tym:

Porady prawne — separacja

Odpowiemy na każde zadane pytanie, wyjaśnimy wątpliwości i  wskażemy jakie działania należy podjąć aby doprowadzić do orzeczenia separacji – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Opinie prawne — separacja 

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania o separację, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Mediacje — separacja

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych poprzedzających separację oraz w postępowaniu mediacyjnym z drugim małżonkiem lub jego pełnomocnikiem.   

Reprezentacja przed sądem — separacja

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania i przygotowania i złożenia wniosku/pozwu o orzeczenie separacji, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, aż do prawomocnego zakończenia postępowania o separację.    

Dorywcza pomoc prawna — separacja

Sporządzamy wnioski/pozwy o orzeczenie separacji, odpowiedzi na wniosek/pozew o orzeczenie separacji, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.  

Wybrane usługi:

 • Separacja cudzoziemców w Polsce 
 • Doradztwo w sprawach o separację
 • Przygotowanie i planowanie postępowania o separację
 • Negocjacje w sprawie o separacje 
 • Mediacja w sprawie o separację
 • Wniosek o separację 
 • Postępowanie w sprawie o separacje
 • Apelacja w sprawie o separację
 • Alimenty w sprawie o separację
 • Kontakty z dzieckiem
 • Rozdzielność majątkowa — separacja 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak