Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Unieważnienie małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje w sposób wyczerpujący przyczyny umożliwiające stwierdzenie nieważności małżeństwa, są to m.in. brak wymaganego wieku, pokrewieństwo, bigamia, powinowactwo i przysposobienie. W celu stwierdzenia nieważności małżeństwa konieczne jest wystąpienie ze stosowanym powództwem do sądu – tutaj z chęcią pomogą nasi adwokaci.    

W zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa Kancelaria świadczy następujące usługi:

Porady prawne — unieważnienie małżeństwa 

Odpowiemy na zadane pytania, wskażemy jakie działania należy podjąć aby doprowadzić do orzeczenia nieważności małżeństwa – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Opinie prawne — unieważnienie małżeństwa 

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Mediacje — unieważnienie małżeństwa 

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych oraz w postępowaniu mediacyjnym.    

Reprezentacja przed sądem — stwierdzenie nieważności małżeństwa  

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania, przygotowania i złożenia pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, aż do prawomocnego zakończenia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa.    

Dorywcza pomoc prawna — stwierdzenie nieważności małżeństwa 

Sporządzamy pozwy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, odpowiedzi na pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.    

Zadbamy również o wszelkie kwestie poboczne rozstrzygane w ramach postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa takie jak alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego.  

Wybrane usługi:

  • Przesłanki unieważnienia małżeństwa 
  • Planowanie i strategia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
  • Wniosek o unieważnienie małżeństwa 
  • Postępowanie sądowe o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
  • Reprezentacja przed sądem w sprawie o unieważnienie małżeństwa 
  • Postępowanie odwoławcze o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  • Unieważnienie małżeństwa a rozwód 
  • Unieważnienie małżeństwa a separacja 
  • Unieważnienie małżeństwa a konsekwencje majątkowe 
  • Unieważnienie małżeństwa a dzieci

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak