Accounting Coming soon

Our experience

Accounting Coming soon

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, która przysługuje obojgu rodzicom. Istnieją jednak sytuacje, w których jeden lub oboje rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej lub zostaje ona ograniczona. Konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej zaistnieje m.in. w razie orzeczenia rozwodu pomiędzy rodzicami dziecka.    

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują:  

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,  
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,  
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,  
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,  
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,  
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka,  
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka – wyjazd dziecka za granicę, wyrobienie paszportu i dowodu osobistego dla dziecka,  
 • uprowadzenie dziecka za granicę.    

Porady prawne — władza rodzicielska 

Odpowiemy na zadane pytania oraz wskażemy jakie działania należy podjąć w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej – zarówno na spotkaniu umówionym w dogodnym dla klienta terminie, jak też w rozmowie telefonicznej czy on-line.    

Opinie prawne — władza rodzicielska 

Odpowiemy na zadane pytania, przeanalizujemy sprawę i wskażemy jej mocne i słabe strony oraz zaproponujemy optymalne, dopasowane do klienta rozwiązania, przedstawimy i opiszemy kolejne etapy postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej, działania niezbędne do podjęcia i listę dowodów, które należy zgromadzić.    

Mediacje — władza rodzicielska 

Reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych oraz w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym władzy rodzicielskiej.    

Reprezentacja przed sądem — władza rodzicielska 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną poczynając od wspólnego ustalenia strategii postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, przygotowania i złożenia pozwu/wniosku, poprzez udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, aż do prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej.    

Dorywcza pomoc prawna — władza rodzicielska 

Sporządzamy pozwy/wnioski, odpowiedzi na pozew/wniosek, pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje.  

Wybrane usługi:

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej 
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej 
 • Zawieszenie władzy rodzicielskiej 
 • Przyznanie władzy rodzicielskiej 
 • Reprezentacja przed sądem w sprawach o władzę rodzicielską
 • Postępowanie odwoławcze w sprawach o władzę rodzicielską
 • Sporządzanie porozumień wychowawczych 
 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka 
 • Zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka 
 • Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka - wyjazd dziecka za granicę, uzyskanie paszportu i dowodu osobistego dla dziecka 
 • Uprowadzenie dziecka za granicę

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila: info@rodzinne.dudkowiak.pl

Specjaliści z tej dziedziny:

Grażyna Dudkowiak

Specjalista

Grażyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Grażyna Dudkowiak
Martyna Dudkowiak

Specjalista

Martyna Dudkowiak

Adwokat, Partner

Martyna Dudkowiak